HİZMETLERİMİZ

Proje Çizimi


İhtiyaçların Belirlenmesi: Proje çizme sürecinin ilk adımı, müşterinin veya proje sahibinin ihtiyaçlarının belirlenmesidir. Müşteriyle yapılan toplantılar ve yerinde incelemelerle, havalandırma sisteminden beklentiler, mevcut yapısal koşullar ve kullanım amacı hakkında bilgi toplanır. Bu adımda, müşteri talepleri ve yönetmeliklerin gereklilikleri dikkate alınır.

Tasarım Parametrelerinin Belirlenmesi: Havalandırma sistemlerinin tasarımı için gerekli olan parametreler belirlenir. Bunlar arasında havanın hacmi, hızı, sıcaklığı, nem oranı, hava dağıtımı, filtrasyon gereksinimleri, enerji verimliliği ve gürültü kontrolü gibi faktörler yer alır. Bu parametreler, mevcut yapısal koşullar, kullanım amacı ve müşteri talepleri göz önünde bulundurularak belirlenir.

Havalandırma Sistemlerinin Seçimi: Belirlenen tasarım parametrelerine uygun olarak, uygun havalandırma sistemleri seçilir. Bu sistemler arasında fanlar, hava taşıyıcı kanallar, hava dağıtım cihazları, filtreler, nem kontrol sistemleri, enerji geri kazanım sistemleri ve gerekli diğer bileşenler yer alabilir. Seçilen sistemlerin performansı, enerji verimliliği, bakım kolaylığı, uygun maliyet gibi faktörler dikkate alınır.

Teknik Çizimlerin Hazırlanması: Havalandırma sistemi tasarımı için teknik çizimler hazırlanır. Bu çizimler, genellikle otokad veya benzeri bilgisayar destekli tasarım (CAD) yazılımları kullanılarak oluşturulur. Çizimlerde, hava kanallarının yolunu, boyutlarını, bağlantı detaylarını, fan yerleşimini, hava dağıtım cihazlarının konumunu ve diğer bileşenlerin yerleşimini içeren ayrıntılar yer alır. Çizimler, ölçekli olarak hazırlanır ve gerektiğinde kesitler, ayrıntılar ve açıklamalar içerir. Yönetmelik ve Standartlara Uygunluk: Havalandırma projeleri, ilgili yönetmeliklere, standartlara ve yerel düzenlemelere uygun olmalıdır

​​Hesaplamalar ve Analizler: Havalandırma sistemi tasarımı sırasında, mühendislerin hesaplamalar ve analizler yapması gerekmektedir. Bu hesaplamalar arasında hava debisi hesaplamaları, hava hızı hesaplamaları, basınç kaybı hesaplamaları, ısı transferi hesaplamaları, enerji tüketimi hesaplamaları gibi çeşitli hesaplamalar bulunur. Bu hesaplamalar, sistemin performansını değerlendirmek ve doğru ekipman seçimini yapmak için önemlidir.

Bütçe ve Maliyet Analizi: Havalandırma projeleri için bütçe ve maliyet analizi yapılması önemlidir. Seçilen ekipmanların maliyeti, montaj işçiliği maliyeti, işletme ve bakım maliyetleri gibi faktörler dikkate alınarak bir maliyet tahmini yapılır. Bu analiz, projenin bütçe sınırları içinde kalmasını sağlar ve maliyet etkin bir tasarım elde etmek için mühendislere rehberlik eder.

İşbirliği ve Koordinasyon: Havalandırma projeleri genellikle birçok disiplinden mühendis ve tasarımcıyı içerir. Mekanik mühendisler, elektrik mühendisleri, yapı mühendisleri ve diğer ilgili uzmanlar arasında işbirliği ve koordinasyon gerekmektedir. Bu ekip, farklı disiplinlerin tasarım gereksinimlerini birleştirir ve tüm sistemlerin sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sağlar. Teknik Dokümantasyon: Proje çizimleri ve diğer teknik belgeler, doğru bir şekilde dokümante edilmelidir. Bu dokümantasyon, müşteriye sunulacak teknik şartnamelerin hazırlanmasında ve projenin uygulama aşamasında rehberlik sağlar. Ayrıca, proje sonrası bakım ve işletme süreçlerinde de referans olarak kullanılır. Revizyon ve İyileştirme: Proje çizme süreci, tasarımların ve çizimlerin revizyonunu ve iyileştirmesini içerir. Müşteri geri bildirimleri, deneyimler ve proje ilerledikçe ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılır. Bu süreç, daha verimli, güvenli ve optimize edilmiş havalandırma sistemleri elde etmek için sürekli bir süreçtir.

Doruk Mekanik için "Proje Çizimi" süreci, tasarımın başlangıcından projenin tamamlanmasına kadar olan kritik aşamaları içerir. Mühendisler, müşteri taleplerini karşılamak, yerel yönetmeliklere uygun tasarlanmaktadır.

​ Enerji verimli ve güvenli bir sistem tasarlamak için bu süreçte önemli sorumluluklar üstlenirler. Detaylı mühendislik hesaplamaları yaparak doğru ekipman seçimini yaparlar ve tasarım parametrelerini belirlerler. Teknik çizimlerin hazırlanması ve dokümantasyonun yapılması, proje ekipleri arasında koordinasyon ve işbirliğini gerektirir. Proje çizme sürecinde, mühendisler ayrıca maliyet analizi yaparlar ve bütçe sınırları içinde kalacak şekilde tasarım yaparlar.

İhtiyaçlar doğrultusunda revizyonlar yaparak tasarımları sürekli olarak iyileştirirler. Müşteri memnuniyetini sağlamak ve projenin başarılı bir şekilde tamamlanmasını sağlamak için titizlikle çalışırlar. Bu süreçte mühendisler, güncel yönetmeliklere, standartlara ve yerel düzenlemelere uyum sağlamak için dikkatli olmalıdır.

​Havalandırma sistemlerinin sağlık, güvenlik ve çevresel gerekliliklere uygun olduğundan emin olmalıdırlar. Sonuç olarak, havalandırma şirketlerinde mühendislerin projeleri çizme süreci, müşteri ihtiyaçlarının analiz edilmesi, tasarım parametrelerinin belirlenmesi, sistem seçimi, teknik çizimlerin hazırlanması, hesaplamaların yapılması, maliyet analizi ve revizyonları içeren detaylı bir süreçtir. Mühendislerin bu süreçte uzman bilgi ve deneyimlerini kullanarak doğru, güvenli ve enerji verimli havalandırma sistemleri tasarlaması önemlidir.

Diğer Hizmetlerimiz